Nojet skugga

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver policyn för Nöjet Konsert, Jutarumsvägen 4, Halland 30291, Sverige, e-post: info@nojet.com, telefon: 031-169240 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( https://nojet.se/ ). Genom att använda vår hemsida samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till samma sak ber vi dig att inte få tillgång till eller använda tjänsten.

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst utan att meddela dig i förväg och kommer att lägga ut den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid innebär att du godkänner den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar den här sidan.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION:

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  • Marketing/ Promotional
  • Targeted advertising

If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

HUR VI DELAR MED OSS AV DIN INFORMATION:

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att be om ditt samtycke, utom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  • Marknadsföringsbyråer
  • Analytik

Vi kräver att sådana tredje parter använder de personuppgifter som vi överför till dem endast i det syfte för vilket de överfördes och att de inte behåller dem längre än vad som krävs för att uppfylla det nämnda syftet.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter för följande ändamål: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process; (2) för att upprätthålla dina avtal med oss, inklusive denna sekretesspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

DINA RÄTTIGHETER:

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina uppgifter, be oss dela (överföra) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla det samtycke som du gett oss till att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt gällande lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@nojet.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de begärda personuppgifterna eller återkallar ditt samtycke till att behandla dem för de begärda ändamålen, kan det hända att du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter begärdes.

COOKIES ETC.

Om du vill veta mer om hur vi använder dessa tekniker och om dina valmöjligheter när det gäller dessa spårningstekniker kan du läsa vår Cookie Policy.

Säkerhet:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för all information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

LÄNKAR TILL TREDJE PART OCH ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION:

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna sekretesspolicy behandlar inte sekretesspolicyn och andra metoder för tredje part, inklusive tredje part som driver en webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk i tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

KLAGOMÅL / DATASKYDDSOMBUD:

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina uppgifter som finns hos oss kan du skicka ett e-postmeddelande till vår klagomålsansvarige på Nöjet Konsert, Jutarumsvägen 4, e-post: info@nojet.com. Vi kommer att ta itu med dina problem i enlighet med tillämplig lag.