Nojet skugga

Hur kan Nöjet hjälpa dig med eventet?

Nöjet Event AB är ett bolag med stor erfarenhet av evenemang. Vår förankring till Nöjet AB och Nöjet Konsert, som är en av Sveriges största och mest aktiva konsertarrangörer, ger oss dessutom stora möjligheter.

Förutom tillgång till artister har vi ett betydelsefullt kontaktnät som är oss till nytta i vårt arbete. Dessutom har vi naturligtvis mycket teknik och utrustning att tillgå. Genom mångårigt samarbete med olika specialister vet vi vilka som håller måttet – därför kan vi garantera högsta kvalité rakt igenom hela evenemanget. Med mer än tusentals genomförda arrangemang bakom oss har vi helt enkelt utvecklat unika kunskaper som hjälper oss leverera en lösning helt efter era behov och önskemål.

Vad är ett event?

I dagens marknadsföring blir det verkliga mötet mellan människor allt viktigare. Ett event är ett media som genom fysiska möten förmedlar ett budskap. Inom branschen skiljer man på interna och externa events.

Interna events

Denna typ av events är arrangemang som vänder sig till de egna medarbetarna. Detta kan ske i form av allt från team-building till företagsfester beroende på arrangemangets syfte.

Externa events

Externa events vänder sig till personer utanför företaget som är av intresse. Utställningar och bjudningar kan användas för att locka kunder såväl som för att underhålla befintliga.

Ett events största fördel är att beställaren oftast är ensam med målgruppen och därmed undviker konkurrens om uppmärksamhet från andra aktörer. Oavsett vilken typ av event vi jobbar med är vår största uppgift att kommunicera på ett sätt som säljer, lämnar intryck hos målgruppen och på så sätt lägger grunden för en långvarig relation med er.

Vilka tjänster erbjuder vi?

Med mer än tusentals genomförda arrangemang bakom oss har vi utvecklat unika kunskaper som hjälper oss leverera en lösning helt efter era behov och önskemål. Vår förankring till Nöjet AB och Nöjet Konsert, som är en av Sveriges största och mest aktiva konsertarrangörer, ger oss dessutom stora möjligheter.

• Företagsfester
• Modevisningar
• Utställningar och mässor
• Krogshower och artister
• Vin- och ölprovningar
• Matlagning/Kockdueller
• Temafester och aktiviteter vid jul, nyår, Halloween m.m.
• Kundaktiviteter, t ex Matchracing
• Invigningar
• Kick-offs
• Jubileer
• Barnevenemang

Hur går vi tillväga för att skapa ett bra event?

Genom nytänkande och kreativitet skapar vi träffsäker och lönsam marknads-kommunikation. Vi tar ansvar för planering, genomförande och efterarbete och ser till att vi når de uppsatta målen.

Idé

Vi kommer tidigt in i processen och diskuterar idén tillsammans med er.

Analys

Efter de förutsättningar som ges utvecklar vi idén och skapar ett förslag på dess genomförande.

Offert

Vi levererar ett lösningsförslag tillsammans med en offert. 

Projektstart

En projektgrupp tillsätts och vår arbetsplan träder i kraft.

Genomförande

Evenemanget äger rum.

Utvärdering & uppföljning

Vi undersöker huruvida projektet uppfyllde syfte och mål.

Återkontakt

Eventuellt framtida samarbete.

Aktuella events