Laleh på efterlängtad sommarturnéRelaterade nyheter